درمان انگشت چکشی دست در اثر ضربه به تاندون با ورزش و اسپلینت

انگشت چکشی دست که یک آسیب ورزشی معمول است، هنگامی رخ می‌دهد که مفصل خارجی انگشت آسیب ببیند. بازیکنان بسکتبال و بیس بال به طور معمول خم شدن انگشتان دست را تجربه می‌کنند، اما این آسیب می‌تواند در اثر یک برخورد سخت در محل کار و یا حتی به دلیل بریدن انگشت در هنگام کار در آشپزخانه رخ دهد. در انگشت چکشی دست، تاندون پشت انگشت (نه کف دست) از عضلاتی که به انها متصل است، جدا می‌شود. سه نوع آسیب معمولا رخ می‌دهد:

 تاندون آسیب می‌بیند